آنچه باید در مورد بیمارستان سوانح طالقانی بدانید!

بیمارستان سوانح طالقانی

درباره بیمارستان:

این بیمارستان به عنوان اولین بیمارستان امداد سوانح جاده‌ای استان در سال ۱۳۸۶ توسط وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیر کل روابط عمومی وزات متبوع و ریاست محترن دانشگاه افتتاح شد. بیمارستان سوانح طالقانی فاز دوم خود رادر سال ۱۳۹۱ با نام مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی طالقانی نامگذاری کرد و دارای ۲۲۹ تخت مصوب و ۱۸۹ تخت فعال است.

بخش های بیمارستان:

بیمارستان مهر

1. بخش‌های درمان

سوانح- جراحی مغزو اعصاب- جراحی عمومی- جراحی الکتیو ارتوپدی- اورژانس- آی سی یو ۱- آی سی یو ۲- اتاق عمل


2- پاراکلینیک‌ها
آزمایشگاه- تصویربرداری- داروخانه- آندوسکوپی- تغذیه- فیزیوتراپی- اکوآدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی، سه راه فردوسی، بیمارستان سوانح طالقانی

تلفن: ۰۵۱۳۵۴۲۳۹۷۰

ایمیل: thmanager@mums.ac.ir

بیمارستان سوانح طالقانی
بیمارستان سوانح طالقانی