اگر می خواهید درباره بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ بیشتر بدانید، این مطلب را بخوانید.

بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ

درباره بیمارستان:

بیمارستان دکتر شیخ به عنوان یک درمانگاه و بیمارستان تخصصی برای کودکان در خدمت کودکان عزیز است.

بخش های بیمارستان:

1. بخش‌های درمان 

هماتولوژی اطفال - ICU اطفال - اورژانس اطفال 2 - نفرولوژی اطفال - انکولوژی اطفال - جراحی اطفال - گوش حلق بینی اطفال - جراحی اعصاب ( جراحی اطفال ) - دندانپزشکی اطفال ( جراحی اطفال ) - اورولوژی ( جراحی اطفال )

2- کلینیک‌ها

درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی اطفال - درمانگاه روانشناسی - درمانگاه فوق تخصصی اورولوژی اطفال - درمانگاه فوق تخصص روانپزشکی اطفال - درمانگاه فوق تخصصی - اطفال نوزادان - درمانگاه فوق تخصص گوارش اطفال - درمانگاه اطفال - درمانگاه فوق تخصص جراحی اطفال - درمانگاه جراح گوش و حلق و بینی - درمانگاه فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه دندانپزشک اطفال - درمانگاه فوق تخصص عفونی اطفال - درمانگاه فوق تخصص آلرژی - درمانگاه فوق تخصص هماتولوژی اطفال - تزریقات - پانسمان - درمانگاه بیماران هموفیلی( سرور) - درمانگاه اطفال (سرور ) - درمانگاه هماتولوژی اطفال (سرور) - درمانگاه متخصص پوست (سرور) - درمانگاه ژنتیک (سرور) - درمانگاه دندانپزشک (سرور) - درمانگاه پزشک عمومی - درمانگاه پزشک عمومی (سرور) - درمانگاه بیماران تالاسمی (سرور) - درمانگاه فیزیوتراپی (سرور) - درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی اطفال - درمانگاه بیهوشی - درمانگاه پوست - درمانگاه فوق تخصص تغذیه اطفال - درمانگاه گفتار درمانی - درمانگاه فوق تخصصی اطفال غدد - درمانگاه روانشناسی(سرور) - درمانگاه طب سوزنی - درمانگاه فوق تخصصی عفونی (سرور) - درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی - درمانگاه ارتوپدی سرور - درمانگاه فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال - درمانگاه فوق تخصص ریه اطفال - درمانگاه ENT سرور - درمانگاه جراح عمومی(سرور) - درمانگاه زنان و زایمان (سرور) - درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی ( سرور) - درمانگاه گفتاردرمانی (سرور) - سونداژ

 3- پاراکلینیک‌ها

رادیولوژی - آزمایشگاه - داروخانه و نسخ دارویی - پاتولوژی - آندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - رکتوسیگموئیدسکوپی - سونوگرافی - سیستوسکوپی - برونکوسکوپی - الکتروکاردیوگرافی - رکتال مانومتری - تست عرق - بیوپسی تحت راهنما - یورودینامیک - کلونوسکوپی

 

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، چهار راه میدان بار، خیابان طاهری جنوبی، بیمارستان کودکان دکتر شیخ

تلفن: 009851372690210