با بیمارستان پاستور نو بیشتر آشنا شوید

بیمارستان پاستور نو

درباره بیمارستان:

بیمارستان پاستور نو در سال ۱۳۶۰ به همت اقای دکتر عبدالحسین توکلی زاده افتتاح شد. این بیمارستان دارای دوفاز درمانی است، فاز یک بیمارستان شمال دارای ۵۰ تخت درمانی و بخش‌های جراحی عمومی و جراحی زنان داخلی است. در فاز دوم علاوه بر بخش‌های فوق، دارای بخش‌های Nicu-icu و بخش‌های خصوصی اورژانس نیز وجود دارد.

بخش های بیمارستان:

بیمارستان مهر

1. بخش‌های درمان

اتاق عمل- اورژانس- nicu- بخش۱ مامایی- بخش جراحی زنان- زایشگاه


2- پاراکلینیک‌ها
رادیولوژی- داروخانه- آزمایشگاه- سونوگرافی داپلر

 

آدرس: مشهد-بلوار احمد آباد-خیابان پاستورنو -بین پاستو ۶و۸-بیمارستان پاستور نو

تلفن: ۰۵۱۳۸۱۰۲۴۵

ایمیل: info@padtorno-hospital.com

بیمارستان پاستور نو
بیمارستان پاستور نو
بیمارستان پاستور نو
بیمارستان پاستور نو