• 9153105932 (98+)
  • مشهد، کوهسنگی 4 ساختمان سینا

ساختمان سینا

معرفی ساختمان سینا

فضای بزرگ با امکانات زیاد

تور مجازی ساختمان سینا

نمایی از درب ورودی ساختمان سینا

نمایی از ساختمان سینا واقع در کوهسنگی 4

خدمات زیبایی مجموعه

دیگر خدمات ساختمان سینا

نمونه کارهای انجام شده

نمای داخلی ساختمان سینا

معرفی پزشکان ساختمان سینا

face1
face2
face3
face4